Argumenty, które potwierdzają, że doszło do całkowitego rozpadu małżeństwa, są bardzo ważne dla sądu. To przede wszystkim na nich poza zeznaniami oraz dowodami będzie oparte orzeczenie rozwodu. W związku z powyższym powinny one być odpowiednio przemyślane i wskazane. Co może okazać się istotne dla sądu?

Kiedy jest najlepszy czas na przygotowanie argumentów rozwodowych?

Powód, a więc strona wnosząca pozew rozwodowy powinien dysponować argumentami już w chwili jego przygotowania. Dla wielu osób określenie tego, co może okazać się istotne stanowi ogromny kłopot. W związku z powyższy szukają oni pomocy w internecie. Można to zaobserwować, spoglądając na częstotliwość wyszukiwania w Google takich fraz jak choćby „adwokat rozwód Kraków” czy „dowody rozwodowe Poznań”.bez względu na to, czy działania zostały podjęte na własną rękę, czy też korzysta się z pomocy adwokata, argumenty są te same. Jednak łatwiej jest skorzystać z pomocy specjalisty, który wskaże, czego oczekuje sąd podczas sprawy rozwodowej. Niejednokrotnie małżeństwa podczas rozstania sprzeczają się choćby o opiekę nad nieletnimi dziećmi, czy też o podział majątku. Co więcej, już na samym początku warto ustalić, czy sąd ma orzekać rozwód z orzeczeniem o winie, czy też bez niej. Zgodnie z prawem nie ma obowiązku robić tego, jeśli oboje małżonkowie tego nie chcą. Jeśli jedna ze stron żąda wskazania winnego rozpadu małżeństwa, to w takim przypadku sąd będzie zmuszony dokonać poczynań mających na celu wyłonienie winnego. Przecież argumenty, którymi zostanie poparty pozew rozwodowy, będą dokładnie analizowane oraz sprawdzane pod kątem tego, czy miały one na prawdę wpływ na rozpad małżeństwa.

Argumenty stanowiące podstawę do rozwodu

Argumenty rozwodowe mogą być najróżniejsze. Jednak mimo wszystko powinny one być uzasadnione, prawdziwe oraz mające bezpośredni wpływ na rozpad związku. Tak więc wszystko zależy od tego, jakie okoliczności były przyczyną złożenia przez powoda pozwu. Oczywiście pierwsza myśl, jaka kojarzy się z rozwodem z orzeczeniem o winie to zdrada. Nie ma w tym nic dziwnego. Niezbyt często strona zdradzana chce kontynuować małżeństwo. W wyjątkowych sytuacjach to osoba, która zdradziła, nie ma chęci do kontynuowania związku, gdyż nie może się spełnić np. przez niedocenienie, umniejszenie wartości czy brak seksu i tym samym szuka sobie nowego partnera. Co ciekawe, wcale nie musi dojść do zdrady fizycznej, aby sąd mógł wydać takie orzeczenie. Wystarczy, że pojawia się tzw. pozory zdrady małżeńskiej. Takie działanie opiera się o to, że jeden z małżonków nawiązuje bliska relacje z inną osobą, ma kontakt telefoniczny, ciągle się z nią spotyka lub ciągle wymienia z nią wiadomości tekstowe, a to postępowanie jest z oddaleniem się od rodziny i jej zaniedbaniem. Kolejnym powodem rozwodowym mogą być uzależnienia. Aktualnie to już nie tylko alkoholizm, ale również narkomania, uzależnienie od internetu czy hazard. Zazwyczaj osoba będąca w nałogu zaniedbuje rodzinę, nie loży na jej utrzymanie, jak i również nie zaspokaja podstawowych potrzeb.