Osoby zarządzające punktami gastronomicznymi powinny zadbać, aby zapewnić bezpieczeństwo klientom i pracownikom w czasie pandemii. W tym celu zostały opracowane wytyczne sanitarne, które obejmują zarówno punkty gastronomiczne, jak i firmy cateringowe. Jakie są najważniejsze z nich?

Firmy cateringowe i punkty gastronomiczne — o czym należy pamiętać?

Zgodnie z wytycznymi, które opracował rząd polski wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, zalecono, aby:

 • Zapewnić osobom zatrudnionym płyny do dezynfekcji rąk lub rękawiczki;
 • Zwrócić szczególną uwagę na restrykcyjne zachowywanie zasad higieny;
 • Dezynfekować powierzchnie wspólne;
 • Zapewnić odpowiednie odległości między klientami.

Jaki jest cel wdrażanych procedur?

Firmy cateringowe i punkty gastronomiczne zostały objęte odpowiednimi procedurami podczas pandemii po to, aby:

 • Zwiększyć dodatkowo bezpieczeństwo dla klientów i pracowników;
 • Zminimalizować ryzyko zakażenia klientów oraz innych osób z zewnątrz, wliczając w to dostawców;
 • Ograniczyć liczbę kontrahentów na terenie punktu gastronomicznego w określonym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ewentualnym zakażeniem;
 • Zapewnić kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Najważniejsze wytyczne sanitarne dotyczące cateringu i punktów gastronomicznych w czasie pandemii

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa klientów
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.
 • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem.
 • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia Covid-19 pracownika.

Czy catering dietetyczny jest bezpieczny w czasie pandemii Covid-19?

Uważa się, iż firmy cateringowe zyskują więcej niż niejedna restauracja na sytuacji związanej z koronawirusem. Jest to jedno z lepszych rozwiązań, ponieważ:

Robienie zakupów jest utrudnione przez braki niektórych produktów, dodatkowo stanie w długich kolejkach zdecydowanie zwiększa ryzyko zakażenia — catering zamawia się telefonicznie lub przez stronę internetową, bez kontaktu fizycznego z drugą osobą (choć wiele punktów oferuje również odbiór osobisty).

Nie ma konieczności opuszczania mieszkania, co jest w tym czasie bardzo istotne i redukuje ryzyko zarażenia.

Zbilansowana dieta wywiera korzystny wpływ na odporność, a to właśnie zapewnia catering, który najczęściej składa się z pięciu zbilansowanych posiłków.

Catering musi spełniać wyżej wyszczególnione zasady bezpieczeństwa i higieny, które zalecane są przez Główną Inspirację Sanitarną, a na czas zwiększonego ryzyka, niezbędne jest zaostrzenie tych wytycznych.