Osoby powiązane z prawem traktowane są z szacunkiem oraz poważaniem, gdyż oprócz tego, że musieli przez długie lata pochłaniać wiele zawiłych przepisów prawa to jednocześnie muszą wykazać się doświadczeniem oraz empatią. Radca prawny i adwokat to wbrew pozorom nie ten sam zawód. Czym osoby te różnią się między sobą?

Kto udzieli nam pomocy i w jakiej sprawie?

Problem o charakterze prawnym może mieć każdy, jednakże ważniejsze wydaje się profesjonalne rozwiązanie sprawy niż samodzielne męczenie się nad nią i brak uzyskania odpowiedzi. Jednakże nie jest to takie łatwe, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Niepewność jest związana z tym, że wiele zawodów powiązanych z prawem zajmuje się problematycznymi sprawami, skąd więc wiadomo kogo wybrać? Problem może zostać skierowany do adwokata, notariusza, albo radcy prawnego. Dobrze jest poznać różnice między tymi zawodami, aby w razie problemu prawnego nie tracić pieniędzy oraz czasu na szukanie wsparcia u niewłaściwej osoby.

Rola adwokata

Zawód adwokata jest regulowany ustawą Prawo o adwokaturze. W oparciu o nią samorząd adwokacji musi przygotować egzaminy, które w dalszej kolejności rozwiązywane są przez przyszłych adwokatów. Uzyskanie pozytywnej oceny umożliwia przejście do aplikacji oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Zadanie adwokata polega na przygotowywaniu opinii prawnych, udzielaniu porad prawnych, sporządzeniu projektów aktów prawnych. Jego zadaniem jest także występowanie w imieniu klientów oraz reprezentowanie klientów przez sądami i urzędami.

Rola radcy prawnego

Zawód radcy prawnego także wykonywany jest w oparciu o odpowiednią ustawę, a mianowicie chodzi o ustawę o radcach prawnych. Zadaniem radców jest świadczenie pomocy prawnej. Od kilku lat radcy prawni mają także możliwość pełnić rolę obrońcy w sprawach karnych oraz karnoskarbowych, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli nie są oni w stosunku pracy. Chodzi więc o radców, którzy pracują w oparciu o umowę cywilnoprawną, pracują w kancelarii radcy prawnego, albo w odpowiedniej spółce. Zadaniem radcy prawnego jest oprócz tego udzielanie porad i konsultacji o charakterze prawnym, przygotowywanie opinii prawnych, projektów aktów prawnych, a także reprezentowanie przed urzędami oraz sądami jako pełnomocnik czy obrońca.

Adwokat to nie to samo co radcy prawni Łódź posiada wielu dobrze wykształconych oraz doświadczonych radców prawnych oraz adwokatów, warto jednak dowiedzieć się czym oba zawody różnią się między sobą. Najważniejsza różnica, która miała miejsce w przeszłości polegała na tym, że jedynie adwokat miał możliwość bronić swoich klientów w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. Radca prawny z kolei nie mógł podjąć się tego zadania. Jednakże jak zostało już wspomniane w 2015 roku przepisy uległy zmianie i teraz oba zawody mogą się podjąć tej czynności.  Radcy prawni mają możliwość otrzymać zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Z kolei w przypadku adwokatów ma to miejsce tylko i wyłącznie w formie indywidualnej działalności gospodarczej bądź jako wspólnika spółki. To niezwykle ważna różnica, gdyż w przypadku adwokatów istnieje możliwość zawarcia jedynie umowy cywilnoprawnej. Radca prawny może otrzymać również umowę o pracę. Dla osoby, która potrzebuje jednak porady prawnej albo prowadzenia sprawy tego typu różnica pomiędzy tymi zawodami nie stanowi istotnej różnicy, a jak wiadomo po zmianie przepisów zawód adwokata nie różni się znacząco od zawodu radcy prawnego. Warto mieć na uwadze, że ze względu na duże podobieństwo w naszym kraju rozpoczęły się już prace nad połączeniem obu zawodów w jeden, jednakże na dzień dzisiejszy szczegóły nie są jeszcze znane.