Język angielski jest najczęściej używanym językiem międzynarodowym na świecie. Znajomość tego języka może przysporzyć nam wielu korzyści zarówno prywatnych, jak i zawodowych. Dlatego też warto rozpocząć naukę angielskiego już w szkole podstawowej.

Nauka języków obcych ma pozytywny wpływ na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży. Osoby, które od najmłodszych lat uczą się języków obcych mają większe możliwości kształtowania swojego myślenia analitycznego oraz pamięciowej zaprawy umysłu. Oczywiście najlepiej byłoby uczestniczenie w szkołach dwujęzycznych, ale niestety nie każdy ma takie możliwości.

Lepiej przyswajany język

Istotne jest również to, że dzieci opanowują nowe rzeczy szybciej niż dorośli – dotyczą one zarówno spraw abstrakcyjnych jak i praktycznych. To właśnie tempo uczenia się sprawia, że edukacja będąca elementem programu kształcenia we wcześniejszym wieku otwiera drogowe do lepszego opanowania języków obcych.

Rozbudzanie ciekawości poznania nowych rzeczy

Dzieci zawsze są ciekawe świata i chcą go poznawać. Nauka angielskiego to także doskonała okazja do rozwoju tej naturalnej wrodzonej cechy dzieci. Uczniowie, którzy uczestniczą w zajęciach związanych z nauką języków obcych mają możliwość zgłębiania kultury innego kraju, zwyczajów oraz sposobu funkcjonowania jego mieszkańców.

Jak wynika ze statystyk, większość młodzieży niechętnie uczy się angielskiego plasując ten przedmiot jako jeden z najbardziej nudnych nauczanych w szkole. Warto jednak spróbować zmienić taki negatywny stosunek poprzez wprowadzenie atrakcyjnej formy nauczania – głównym motorem przysmaku powinno być rozwijanie umiejętności dorosłych ludzi już teraz, a nie za kilkadziesiąt lat.

Ułatwienia edukacyjne i zawodowe

Poza korzystnym wpływem na sam rozwój osobisty osoby uczącej się angielskiego warto też spojrzeć na znaczenie tego języka podczas życia zawodowego. Obecnie praca w wielu branżach wymaga znajomości minimum jednego języka obcego – najczęściej jest to właśnie angielski.

Dodatkowo, znajomość angielskiego otwiera przed nami drogę do nauki innych języków obcych, które na codzień są niezbędne w pracy. Kiedy już jeden taki język mamy opanowany lepiej i szybciej uczymy się kolejnego.

Praktyczne zastosowanie języka na co dzień

Nie można również zapominać, że znajomość angielskiego to podstawa współczesnej komunikacji międzynarodowej. Angielski jest narzędziem, dzięki któremu możemy łatwo porozumieć się z osobami z różnych krajów czy też korzystać ze strony internetowych lub bez przeszkód oglądać filmy zagraniczne.

Podsumowując: warto uczyć się angielskiego już w szkole podstawowej. Jest to czas najlepszej plastyczności naszego mózgu i wykorzystanie tego okresu tylko wpłynie pożytecznie na całe życie edukacyjne oraz zawodowe osoby dorosłej. Szkoła dwujęzyczna Warszawa umożliwiłaby dzieciom pełniejszą naukę, ale nawet dla pozostałych szkół jest wiele sposobów żeby zachować wysoki poziom prowadzenia zajęć związanych z nauką języka obcego – jednym ze sposobów może być atrakcyjna forma prowadzenia zajęk np.. przez gry klasowe albo upowszechnienie podcastów dla dzieci.