Wiesz jak przygotować konspekt pracy magisterskiej?

Wiesz jak przygotować konspekt pracy magisterskiej?

Praca magisterska to często jedna z pierwszych tak poważnych prac, które piszą studenci. Wielu promotorów wymaga od swoich magistrantów stworzenia planu pracy magisterskiej. Chociaż nie jest to zadanie łatwe i przyjemne, to właściwe jego wykonanie może jedynie pomóc.

Jak zabrać się do pracy?

Na początku należy przekonać się, że warto zrobić konspekt pracy magisterskiej. Nie tylko uporządkuje on wiedzę, ale również wyznaczy kierunek działania i będzie stanowił plan pracy nad całością projektu.

Każdy plan pracy magisterskiej powinien mieć swój określony układ. Zawiera on imię i nazwisko studenta, nagłówek, część właściwą konspektu oraz bibliografię.

Część właściwa konspektu

Część właściwa to jedynie nazwa umowna. Zawiera ona jednak kilka punktów, bez których nie obędzie się żaden konspekt. Należą do nich:

– tytuł pracy magisterskiej: zwięzły i dokładnie mówiący o tym, jakiego tematu będzie dotyczyła praca,
– problem badawczy: najczęściej jest pytaniem, na które student stara się odpowiedzieć pisząc pracę magisterską; problem badawczy wskazuje w jakim obszarze wiedzy poruszać się będzie autor,
– przedmiot badania, inaczej obiekty badawcze, czyli grupa, na której przeprowadzane będą badania,
– cel badawczy, czyli co autor chce osiągnąć wykonując swoje badania,
– paradygmat – oznacza punkt widzenia autora, np. na podstawie jakiej teorii zostały skonstruowane badania; określenie paradygmatu nie jest częścią obowiązkową, ale ułatwia zrozumienie całości pracy,
– wstęp teoretyczny, czyli pula teorii i badań, które funkcjonują już w danej dziedzinie i które były źródłem inspiracji do zaprojektowania badania własnego,
– metody, czyli w jaki sposób zostaną wykonane badania, np. wywiad, ankieta, obserwacja, kwestionariusz, itp.
– hipotezy badawcze – najczęściej są założeniami, które odpowiadają na pytania badawcze,
– plan pracy, czyli zawartość każdego rozdziału,
– harmonogram: to określenie terminów końcowych pracy nad poszczególnymi etapami projektu.

Stworzenie dokładnego konspektu pracy magisterskiej pozwala dopracować pomysł na pracę magisterską. Z dobrym planem wszystko wydaje się łatwiejsze.

You may also like...