Świadczenie na rzecz osób, które nie mogą utrzymać się samodzielnie, potocznie określane jest jako „alimenty”. Do takich osób bez wątpienia należą małoletnie dzieci. Zdarza się jednak, iż są nimi również osoby dorosłe, które znajdują się w niedostatku. Świadczenie alimentacyjne cechuje się regularnością oraz tym, że jest obligatoryjne. Tego typu obowiązek może wynikać z pokrewieństwa, małżeństwa oraz powinowactwa. Jakie czynniki wpływają na jego wysokość?

Świadczenie alimentacyjne — jaka jest jego podstawą prawną?

Wiele osób, które pragną otrzymać alimenty z bardziej lub mniej słusznych powodów, poszukuje pomocy osób specjalizujących się w tym zakresie. Najczęściej wpisują oni w Google takie frazy, jak np. „adwokat alimenty Łódź” lub „radca prawny alimenty Warszawa”.

Przed konsultacją z prawnikiem warto samemu nieco zapoznać się w temacie. Obowiązek alimentacyjny jest regulowany przez przepisy kodeksu karnego i opiekuńczego. Przepis art. 133 paragraf 1 k.r.io. stanowi, iż do świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka jest zobowiązany każdy rodzic. Tenże obowiązek trwa do czasu, gdy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Fakt osiągnięcia przez potomka pełnoletności nie oznacza, iż następuje zwolnienie z obowiązku płacenia alimentów. Co więcej, paragraf 3 precyzuje, kiedy rodzice mogą uchylić się od płacenia takiego świadczenia względem dziecka, które jest już pełnoletnie. Jest to możliwe w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, jeśli jest to połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem. Po drugie natomiast, gdy potomek nie dokłada starań w celu samodzielnego utrzymania się

Poza dziećmi, do alimentów uprawniony jest jedynie ten, kto znajduje się w niedostatku. Dokładniej precyzuje ten przypadek artykuł 133 paragraf 2 k.r.io.

Czynniki, które warunkują wysokość świadczenia alimentacyjnego

Nie każdy jest tego świadom, ale nie istnieje żaden kalkulator świadczenia alimentacyjnego, który pozwala na samodzielne sprawdzenie jego wysokości. Nie ma także maksymalnej, ani minimalnej wartości alimentów. Nie istnieje również jakąś średnia wysokość alimentów na dzieci. Wszystko to jest tak naprawdę kwestią indywidualnej oceny Sądu, który kieruje się doświadczeniem życiowym i obowiązującymi przepisami. Zgodnie z artykułem 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wysokość świadczenia alimentacyjnego zależy od:

  • usprawiedliwionych potrzeb dziecka (uprawnionego), a także
  • zarobków i majątku osoby, która ma płacić alimenty.