Rozwód to przykre wydarzenie w życiu każdego człowieka, które szczególnie dotkliwie wpływa na

dzieci. Po rozstaniu bardzo ważne jest rozstrzygnięciu wielu kwestii, które dotyczą przede wszystkim majątku oraz opieki nad małoletnimi dziećmi.

Jakie kwestie związane z dziećmi zostają rozstrzygane przez sąd?

Kiedy rozwód zostanie potwierdzony przez sąd, kolejnym ważnym etapem jest rozstrzygnięcie władzy rodzicielskiej, wyznaczenie kontaktów i sposobu sprawowania opieki. Wymienione sprawy rozpatrywane są indywidualnie i z oczywistych względów wymagają czas. W tym miejscu warto zaznaczyć, że przez określenie władza rodzicielska rozumie się sprawowanie pieczy nad dzieckiem, wychowywanie, kierowanie, zarządzenie majątkiem małoletnich oraz reprezentowanie. Utrzymywanie kontaktów to odrębna sprawa, którą dokładnie objaśni adwokat sprawy rodzinne Łódź to jedno z miast w Polsce, gdzie co roku zauważa się coraz większą liczbę rozwodów. Na szczęście w większości przypadków rodzice są w stanie się porozumieć, co zdecydowanie ułatwia rozstrzyganie spraw związanych z ich pociechami. Sąd zawsze bierze pod uwagę dobro dziecka i tym kieruje się w rozstrzyganiu kwestii związanych z władzą rodzicielską.

Opinia dziecka jest bardzo istotna i przed wydaniem decyzji sąd wysłuchuje, co mają do powiedzenia. Oczywiście dotyczy to przede wszystkim małoletnich, którzy są na tyle dojrzali, że wiedzą, o czym jest mowa oraz ich stan emocjonalny na to pozwala. Sąd bierze pod uwagę życzenia oraz zdanie małoletnich, co nie oznacza, że dzieci są kierowane na salę rozpraw w formie świadków. Do tego celu wykorzystuje się specjalistów sądowych, którzy wydają opinię bazującą na rozmowie, zabawie, przeprowadzeniu odpowiednich testów i obserwacji.

Pełna władza rodzicielska obu rodziców

Jeśli istnieją ku temu odpowiednie przesłanki, oboje rodziców może zachować pełnię władzy rodzicielskiej. W omawianej sytuacji bardzo ważne jest rozstrzygnięcie kwestii związanych z opieką i kontaktami z małoletnim. Ustawodawca nie narzuca wzoru porozumienia, ale w decyzji musi zostać określone miejsce zamieszkania małoletniego, częstotliwość kontaktów z drugim rodzicem, sposób podejmowania decyzji oraz rozliczanie wydatków ponoszonych na dziecko.

Warto zaznaczyć, że wina jednego z rodziców za rozpad małżeństwa ma drugorzędne znaczenie, kiedy chodzi o kwestie ustalania władzy rodzicielskiej. Nieudany związek nie oznacza, że jeden ze współmałżonków jest gorszym rodzicem czy też powinien zostać ukarany brakiem kontaktów z dzieckiem, czy ograniczeniem władzy rodzicielskiej.

Najszybszym rozwiązaniem kwestii związanych z dziećmi jest porozumienie rodziców i ustalenie wspólnych zasad, które mają na celu dobro małoletnich, ale doświadczenie pokazuje, że rozwód, czyli zakończenie związku bardzo często całkowicie uniemożliwia polubowne porozumienie dorosłych. W takiej sytuacji podjęcie decyzji pozostaje sądowi.