Rodzice po narodzinach dziecka troszczą się o niego i opiekują się nim. Im starsze tym więcej nabywa umiejętności naśladując osoby z najbliższego otoczenia. Rolą Rodziców jest nie tylko opieka nad dzieckiem, ale przygotowanie do samodzielnego życia. Z samodzielnością dziecko styka się już w przedszkolu. Zanim, więc wyślemy dziecko do przedszkola powinno ono umieć samodzielnie gryźć, trzymać i pić z kubka itp.

Które wybrać przedszkole?

Kiedy dziecko skończy 2 latka niektórzy Rodzice myślą o powrocie do pracy. Pojawia się perspektywa wyboru najlepszego przedszkola dla swojej pociechy. Zajęcie to wymaga poświęcenia czasu, cierpliwości i uwagi. Na szczęście przedszkoli jest mnóstwo bynajmniej w dużych miastach. Dzielą się na publiczne i prywatne. Przedszkola publiczne skupiają w grupach dużą ilość dzieci co ma wpływ na indywidualną pracę z dzieckiem. W placówkach prywatnych nauczyciel ma możliwość poświęcenia większej ilości czasu na indywidualny kontakt z dzieckiem, ale są one dość drogie.

Wszystkie przedszkola rywalizują ze sobą w wymyślnych sposobach prowadzenia zajęć. Dzielą się one na obowiązkowe i dodatkowe. Możemy usłyszeć od nauczycieli, że zajęcia obowiązkowe prowadzone są np. metodą Montessori. Do zajęć dodatkowych zaliczany może być: taniec nowoczesny, robotyka studio piosenki itp.

Zajęcia dodatkowe pogrupowane są na: bezpłatne i płatne. Przegladając plan dnia w przedszkolu dojść można do wniosku, że tych wszystkich zajęć jest bardzo dużo. Nasuwa się, więc pytanie czy w takim przedszkolu jest miejsce w planie dnia na zabawę. Każdy Rodzic ma prawo przemyślenia tych kwestii i podjęcia właściwej decyzji.

Co daje dziecku przedszkole?

Jest dużo korzyści w pobycie dziecka w przedszkolu. Ma ono codzienny kontakt z rówieśnikami. Staje się coraz bardziej samodzielne. Uczy się norm społecznych, życia w grupie. Uwrażliwia się na innych. Nabywa umiejętności plastycznych: rysowanie, malowanie, klejenie, lepienie, graficznych czyli przygotowanie do nauki pisania. Poznaje świat ludzi i zwierząt, przyrodę przez literaturę dziecięcą, teatrzyki. Rozwija się ruchowo, intelektualnie i emocjonalnie.